De voordelen van homoseksualiteit

“Homoseksualiteit is een evolutionair voordeel”. Niet dat ik persoonlijke ambitie in die richting heb, maar het is mijn conclusie na de gebeurtenissen van gisteren. Ik verklaar, en begin met een bekentenis.

Dat ik gisteren twee beesten heb doodgedaan. Gekeeld. Een orgie van bloed en geweld maar zonder die andere dingen die bij een geslaagde orgie te pas komen.

Om wat voor beesten ging het? Hier zie, die voorste, dat grijze, die was er bij.

De 3 kuikens / juli 2010

Waarbij ik uw verontwaardiging als een molensteen om mijn nek voel hangen, en dus maar bijzet dat dit een foto is van het gekeelde sujet zoals het er uit zag deze zomer, toen het nog maar een week of 4 oud was. En u dus moet weten dat het er ondertussen al was gaan uitzien als links op deze foto:

Ons kippenhok

Waarmee u ook kennis gemaakt heeft met het tweede slachtoffer van mijn moordpartij (Dat begint hier van langsom meer te lijken op de eerste afleveringen van De Ronde: er worden meer en meer karakters voorgesteld zonder dat u er een ander verband dan het samenkomen in een blogpost/tijdens de ronde van Vlaanderen in kan ontdekken. Maar ook daar hoop ik op beterschap), maar steeds niet veel wijzer bent geworden.

Wel, dat komt zo. Voor het eerst in ons kippehoudersbestaan hadden wij dit jaar kuikens. Drie, en alle drie groot gekregen. Leuk, echt. Tot bleek dat twee van deze drie geen broedgrage legfabriekjes waren, maar wel haantjes. Laten we ze voor het gemak Gerrit en Jan de Cock noemen (of zouden we dat wel doen, op die manier begint het van langsom meer te lijken op een aflevering van Basta, dat mensen het moeilijk hebben dingen dood te doen die een naam hebben en zo). Enfin, in totaal drie hanen in het kot dus.

Niks op tegen, dachten we, plaats genoeg. De oude haan was de baas, de twee jonge haantjes kenden hun ondergeschikte plaats. Maar het jonge volk morde. En begon stapje per stapje opdringeriger te worden. De opperhaan hield het niet meer onder controle (dat begint hier van langsom meer te lijken op de toestand in Egypte, met een dictator die niet van wijken weten wilde. En u weet hoe dat gaat met dat soort dictators, lang lijkt alles onder controle, de schrik regeert, tot op een dag de schrik plots op is en het hele dictatorkaartenhuis in elkaar stuikt). Ondertussen leurden wij al eens met onze haantjes bij vrienden en kennissen… Maar een haan dat raak je aan de straatstenen of zonder license to kill it echt niet kwijt. Het evolutionair nadeel der kukeleku en de cocq au vin en zo. Zonder succes dus.

De kippen werden meer en meer geterroriseerd. De jonge haantjes zaten voortdurend op de loer om er eentje te pakken, de oude haan moest constant tussenbeide komen om het jong grut weg te jagen.
Tot gisteren dus. Had de oude haan een slechte dag? Hadden de jonge haantjes besloten dat dit de “day of departure” was? Hing er lenteschoonmaak in de lucht? Feit is dat het een hanengevecht werd.

En we ’s avonds dus bleken te beschikken over drie verfromfraaide, bloedende, gewonde, uitgeputte hanen. Ze moeten de hele dag gevochten hebben. En we dus maar besloten dat dat ook geen doen was. Ik pikte er twee uit (de twee meest gewonde, meest verfromfraaide, meest bloedende en meest gewonde, te weten Jan De Cock en de oude haan), nam het scherpste mes dat ik kon vinden en sneed ze de keel door. Ook de eerste keer dat ik zo iets deed, en ik leerde er alleszins uit dat als ik ooit een massamoord ga plegen, een keukenmes en kelen niet the weapon and method of choice gaan zijn. It was a tough job and somebody had to do it. Taai, jom. Afijn, schup in de grond en zand erover, dood en verderf.

Kijk, en nu komen we terug tot die homoseksualiteit uit de inleiding van dit alles. Stel dat Gerrit en Jan de Cock nu eens niet belust waren geweest op domme kipjes, maar belust op elkaar? Homohaantjes. Dan was er toch geen probleem geweest.

Dan had dit hele Khadafiaanse bloedbad toch vermeden kunnen worden? Een stelletje homobroertjes in de wei, een groepje alfahaan met kipjes in de wei. Iedereen gelukkig en tevree. Leven en nog lang en gelukkig laten leven.
Ze hadden naar hartelust kunnen vogelen (kippen – vogelen – vogels, i’m on repeat), hun hanehok keischattig kunnen inrichten, megatoffe kipparty’s kunnen geven, pluim- en verenadvies voor onzekere dames kunnen verschaffen en zo meer. Ze hadden gelukkig kunnen zijn. Samen. Het heeft niet mogen zijn.

Hun homoseksualeit had een evolutionair voordeel kunnen zijn. Maar het draaide uit op het het evolutionair nadeel van de testosteron en het haantjesgedrag. Voor wie de film zag, Rundskop all over, in een weitje in Balegem.

Nationale vogeltelling

“Ja, voor wat is ‘t?”
“Om een klacht in te dienen, meneer de agent”
“Klacht?”
“Ja, tegen de mannen van Natuurpunt”
“Huh? Wat hebben die weer uitgespookt? Teveel natuurlijke windenergie opgewekt? Hun sokken niet uitgewassen?”
“Heel grappig, agent. Hier is vijf frank. Nee, ’t is iets serieus: ze discrimineren.”
“Oei, da’s inderdaad erger. Negers? Vrouwen? Gehandicapten? Tsjeven? Vertel.”

<div style="margin-left: 2em; margin-right:1em;"

Proces Verbaal n° 36434578/S/DH/Natuurpunt

De genaamde Dirk Houbrechts verklaart:

Dat hij op datum van 7 februari 2010 in Oosterzele, deelgemeente Balegem, wenste deel te nemen aan de activiteit “10de nationale vogeltelling”, georganiseerd door de organisatie Natuurpunt vzw, zetel: Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen.
Dat hij te dien doeleinde een verrekijker had aangeschaft, alsmede een t-shirt met opschrift “Vogelaars weten het beter: een vogel heeft geen aars maar een cloaca”. Dat hij vervolgens tussen 7u30 en 17:30 nauwgezet alle vogels had genoteerd die zijn tuin bezochten op gestelde dag. Te weten: 3 eksters, 5 houtduiven, 7 huismussen, 2 koolmezen, 14 merels, 4 pimpelmezen, 1 roodborst, 2 vinken, 10 kippen, 1 zanglijster, 2 zwarte kraaien, 2 waterhoenen, 2 boomklevers, 1 groene specht en 1 blauwe reiger.
Dat aan het einde van de dag de genaamde Dirk Houbrechts zich begaf op de internetwebsite “http://tuinvogels.natuurpunt.be” om aldaar de dusdanig gesignaleerde vogelaantallen aan de nationale vogelautoriteiten aan te melden.
Dat de 3 eksters, 5 houtduiven, 7 huismussen, 2 koolmezen, 14 merels, 4 pimpelmezen, 1 roodborst, 2 vinken, 1 zanglijster, 2 zwarte kraaien, 2 waterhoenen, 2 boomklevers, 1 groene specht en 1 blauwe reiger, door het elektronische invulformulier dat op aangegeven website ter beschikking werd gesteld probleemloos konden worden ingegeven. Maar dat de 10 gesignaleerde kippen werden geweigerd.
Dat voornoemde kippen er wel degelijk zaten, zoals zou moeten blijken uit door genaamde Dirk Houbrechts ter beschikking gestelde en in bijlage opgenomen panoramische foto van zijn tuin. Daarop zouden – zo zegt klachtneerlegger – zelfs voor de niet geoefende vogelaar tenminste 7 van de in totaal 10 waargenomen kippen alsmede hun nagelnieuwe maar nog nauwelijks gebruikte kippenhok op zichtbaar zijn mits doorklikken naar de grotere versie.
Dat ook alternatieve schrijfwijzen als “kiekens”, “hanen”, “hennen”, “leghennen” e.d. door het vermelde elektronische aanmeldingsformulier in het geheel niet ingegeven konden worden.
Dat volgens de website Wikipedia en de laatste keer dat hij hun cloaca checkte nochtans duidelijk bleek dat kippen tot de ondersoort vogels behoren, en hij dus alle recht had deze in zijn vogeltelling op te nemen.
Dat hij dientengevolge klacht wenst neer te leggen tegen organisatie Natuurpunt vzw wegens schuldig verzuim bij het aanleggen van een elektronisch invulformulier in het algemeen en discriminatie tegen kippen in het bijzonder.
Dat het volgens genaamde Dirk Houbrechts wel al beter gaat nu hij zijn hart eens heeft kunnen luchten maar dat het toch erg is zekerst en alsmede dat het toch iets is met dat somber weer de laatste tijd.

Gedaan te Zottegem, 7 februari 2010.

Bijlage (1):

Blik uit het raam