1000 euro

Netlash, aka Bart Dewaele, dat is een wijze ondernemer. En toch zou ik hem, en bij uitbreiding ondernemers, soms.

Doet hij een blogpost met een rekensom.

1000 € betaalt de klant
———
148 € Werkingskosten bedrijf (huur, verzekering…)
246 € Nettoloon werknemer
174 € BTW
190 € RSZ werkgeversbijdrage
53 € RSZ werknemersbijdrage
106 € Werknemer bedrijfsvoorheffing
21 € Vennootschapsbelasting
13 € Roerende voorheffing
——–
49 € Netto overschot

677 mensen vinden dit leuk. Hij mag me erbij tellen. En toch zit ik met een wrang gevoel, het gevoel gemanipuleerd te zijn. 

Want hij doet het uitschijnen alsof de noeste ondernemer amper iets overhoudt aan het gewroet. Amper 49 op 1.000 euro, zeg. De staat met alles gaat lopen.

Behalve dat BTW natuurlijk geen belasting is die door zijn onderneming wordt betaald, maar wel door z’n klant. 1000 euro gefactureerd, dan betaalt de klant 1210. Het bedrijf krijgt die 210€ (21%) wel even binnen, maar moet die onmiddellijk doorstorten.

Eens herberekend, geeft dat:

(1210 € betaalt de klant)
1000 € krijgt de onderneming
———
€180 Werkingskosten bedrijf
€298 Nettoloon werknemer 
€230 RSZ werkgeversbijdrage 
€64 RSZ werknemersbijdrage 
€128 Werknemer bedrijfsvoorheffing 
€25 Vennootschapsbelasting 
€16 Roerende voorheffing 
——–
€59 Netto overschot

Niet dramatisch beter, als netto overschot. Z’n stelling blijft overeind.
Alhoewel, eigenlijk, voor een dienstenonderneming in zo’n bedrijf als Wijs, daar is het loon van de werknemers toch ook deel van de bedoeling:

1000 € krijgt de onderneming
———
€180 Werkingskosten bedrijf
€230 RSZ werkgeversbijdrage 
€64 RSZ werknemersbijdrage 
€128 Werknemer bedrijfsvoorheffing 
€25 Vennootschapsbelasting 
€16 Roerende voorheffing 
——–
€357 Netto overschot (298€ netto lonen werknemers + €59 netto overschot ondernemer)

Of, eigenlijk, waarom staat die bedrijfsvoorheffing van de werknemer daarbij? Dat is niet de onderneming die die belasting betaalt, maar de werknemer. Die dat misschien met een jaar vertraging deels of allemaal terugkrijgt (als hij een vrouw heeft die niks verdient, of als hij zonnepanelen op zijn dak zet, of een hypothecaire lening heeft lopen, of zich laat betalen via een of andere fiscale constructie …) of het geld nooit terugziet maar dan wel als belasting op zìjn inkomen heeft betaald. Dan geeft dat:

1000 € krijgt de onderneming
———
€180 Werkingskosten bedrijf (huur, kantoor …)
€230 RSZ werkgeversbijdrage 
€64 RSZ werknemersbijdrage 
€25 Vennootschapsbelasting 
€16 Roerende voorheffing 
——–
€485 Overschot (298€ lonen werknemers + 128€ bedrijfsvoorheffing voor werknemers + €59 Netto overschot ondernemer)

Of, eigenlijk, waarom staat die RSZ daarbij? Belasting is dat eigenlijk niet, het is iets wat werkgevers en werknemers overeen zijn gekomen. Kan eventueel ook weg, vervangen door een reeks van verzekeringen (ziekte, werkloosheid …) betaald door de onderneming en de werknemer. 

1000 € krijgt de onderneming
———
€410 Werkingskosten bedrijf (huur, kantoor, verzekeringen, rsz voor werkgevers …)
€25 Vennootschapsbelasting 
€16 Roerende voorheffing 
——–
€549 Overschot (298€ lonen werknemers + 128€ bedrijfsvoorheffing voor werknemers + €64 RSZ werknemers +  €59 netto overschot ondernemer)

Of:

1000 € krijgt de onderneming
———
€410 Werkingskosten bedrijf (huur, kantoor, verzekeringen, rsz voor werkgevers …)
€549 Lonen (490€ werknemers – die er hun belastingen en rsz-verzekeringen mee betalen – €75 ondernemer)
———
€25 Belasting (vennootschapsbelasting)

Zelfde cijfers als de blogpost. Andere manier om ze samen te zetten.

Valt het allemaal wel mee met de belastingdruk? Nee, dat valt het niet. Gaan “de belastingen” met alles lopen. Neen, dat gaan ze niet.

Het passeren der kassa

Verontwaardigd dat ik ben. Door de energiepolitiek van onze regeringen, lopende, Vlaamse en andere. Dat ze in mijn zakken zitten.
Ik verklaar:

  • Ik heb hier zopas de afrekening van de belastingen voor de inkomsten van 2010 gekregen, de eerste waar ik in de rubriek “energiebesparende uitgaven” de factuur voor mijn zonnepanelen kon neerpennen. Resultaat: bijkans 3.500 euro over te schrijven op mijn bankrekening. Ook volgend jaar ga ik van die aankoopsom nog een stuk kunnen aangeven, en dus weer zoveel belasting terugkrijgen, en het jaar daarna nog eens de helft. Ka-ching.
  • De zon schijnt dit jaar overvloedig, in maart al, en nu in april nog meer. Daarmee is mijn tweede groenestroomcertificaat van het jaar al een feit (900 euro) en zou het wel eens kunnen dat er dit jaar zes gehaald worden (2700 euro). Ka-ching x 2.
  • Diezelfde zon zorgt ervoor dat diezelfde stroom van het vorige punt ook nog van mijn electriciteitsrekening afgaat. Meer eigen productie is minder eigen verbruik, en dus ligt mijn electriciteitsrekening van dit jaar al 50 euro per maand lager dan vroeger. En volgend jaar dus misschien nog lager. Ka-ching x 3.
  • Ook al die ophef over de distributienettarieven van Eandis die gaan stijgen door de groenestroomcertificaten uit punt 2 zit mij nog mee: een paar kilometer naar het zuiden en ik had qua stroomverdeling bij de Vlaamse Ardennen gehoord, en dat zit daar vol boeren die hun gigantische stallen vol zonnepanelen leggen, en daar stijgen de tarieven dus gevoelig meer. Of ik had mijn huis kunnen kiezen in de buurt van Fernand Huts zijn fabriek, en dan had ik ook massa’s meer moeten betalen. Mijn stroomverdeling hoort bij Gent, en daar valt het mee qua daken beschikbaar voor zonnepanelen. Bedankt, Gent. Ka-ching x 4.
  • Ah ja, en daar kwam nog het berichtje – verstopt in de verontwaardiging rond de verhoogde distributienettarieven – dat de tarieven voor exclusief nachtverbruik niet meestijgen (want daar zit idd. geen zonnepaneelstroom in). Straffer nog, die tarieven voor electriciteit in de nacht gaan dalen. Een mooie bonus voor al wie zich verwarmt met electriciteit. En wat ligt er hier, in mijn kamers, toch wel verwarming met electriciteit zekerst. Ka-ching x 5.
  • En energiebesparen, zei u. Sure. Been there, done that, bought the t-shirt. The t-shirt said “isolatie steken is een vuil werkske”. Maar nu de meeste isloatievezels wegerocheld zijn, gloort daar natuurlijk de isoleringspremie. En is mijn huis nu wat meer waard. Ka-ching x 6.

Maar juist, ik ging het dus hebben over mijn verontwaardiging, en dat ze in mijn zakken zitten: HEBT GE DIE DIESELPRIJZEN DE LAATSTE TIJD AL EENS BEKEKEN????

Zelfs passeert hij de kassa vijf of zes keer,
dure diesel dat pikt hij niet meer…
Het doet den Vlaeming veel verdriet,
als de pomp hem groet in ’t 1337.

Versimpelen

Als er één motto het waard is om na te streven in het leven, is het wel “Maak het simpeler”. Want simpeler is zo vaak beter dan complex. Als ge maar op tijd weet te stoppen met versimpelen.
Het KISS-principe dus, maar niet als “Keep it Simple, stupid”, maar “Keep it Simple, but Stop well before it becomes stupid”.

Een schone start zou men alleszins al kunnen nemen met de vakjeshel genaamd “Belgische belastingbrief” (en bij uitbreiding ook het geval Tax-on-Web) die deze week dringend binnen moest. Een karwei dat – zeker met dit weer – toch altijd een beetje zweten is, en sterven. Dood en belastingen, weet u wel.

Zou die belastingbrief er eigenlijk-feitelijk niet zo mogen uitzien?

Naam:
Inkomsten: €
Al betaald: €

Waarbij in de pot inkomsten alles moet wat er binnen gekomen is (dus loon, maar ook intresten op spaargeld, meerwaarden op investeringen, kinderbijslag, huurinkomsten, erfenissen, vervangingsinkomsten, subsidies die ge hebt gekregen, Google Adsense, pensioenen … àlles). Da’s de hand die neemt.

En waar in de pot “al betaald” alles mag wat al uitgegeven is aan dingen die Vadertje Staat al nam of wil aanmoedigen (dus afhoudingen op het loon, maar ook de al betaalde roerende voorheffing, de gemeentebelasting, vuilniszakken, schoolbijdragen, kinderopvang, de kosten voor de isolatie en afbetaling van uw huis, giften aan liefdadigheid, Vlaamse zorgverzekering, BTW die ge al betaald hebt, verplichte verzekeringen …). Dat is de hand die geeft.

En berekenen is dan simpel als: Belastingen = “Inkomsten” maal “het percentage dat bij de jaarlijkse begrotingscontrole overeengekomen is met het parlement om het land en zijn overheden schuldenvrij laten door te komen” min “wat er al betaald is”. Simple comme bonjour.

Herverdelend (het gros van de mensen krijgt terug), democratisch transparant (eindelijk nog eens een kamerdebat dat door iedereen elk jaar met argusogen zal gevolgd worden), socialistisch (beleggen en winst uit kapitaal wordt belast), en liberaal (hoe meer je consumeert, hoe meer je kan aftrekken) en alles.

‘k Vond het even een verleidelijk idee. Want simpel.

Maar dat duurt maar een paar minuten. Want dan worden de nadelen ook wel duidelijk. Zo wordt het leven natuurlijk bonnekes-hel. Een privilege dat tot nu alleen aan de zelfstandigen is voorbehouden. Wordt een anti-Kafka initiatief al snel Kafka in het kwadraat (zoals de meeste andere anti-Kafka maatregelen).

Té simpel dus. Alweeral niet op tijd gestopt met versimpelen, denk ik.