Nationale vogeltelling

“Ja, voor wat is ‘t?”
“Om een klacht in te dienen, meneer de agent”
“Klacht?”
“Ja, tegen de mannen van Natuurpunt”
“Huh? Wat hebben die weer uitgespookt? Teveel natuurlijke windenergie opgewekt? Hun sokken niet uitgewassen?”
“Heel grappig, agent. Hier is vijf frank. Nee, ’t is iets serieus: ze discrimineren.”
“Oei, da’s inderdaad erger. Negers? Vrouwen? Gehandicapten? Tsjeven? Vertel.”

<div style="margin-left: 2em; margin-right:1em;"

Proces Verbaal n° 36434578/S/DH/Natuurpunt

De genaamde Dirk Houbrechts verklaart:

Dat hij op datum van 7 februari 2010 in Oosterzele, deelgemeente Balegem, wenste deel te nemen aan de activiteit “10de nationale vogeltelling”, georganiseerd door de organisatie Natuurpunt vzw, zetel: Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen.
Dat hij te dien doeleinde een verrekijker had aangeschaft, alsmede een t-shirt met opschrift “Vogelaars weten het beter: een vogel heeft geen aars maar een cloaca”. Dat hij vervolgens tussen 7u30 en 17:30 nauwgezet alle vogels had genoteerd die zijn tuin bezochten op gestelde dag. Te weten: 3 eksters, 5 houtduiven, 7 huismussen, 2 koolmezen, 14 merels, 4 pimpelmezen, 1 roodborst, 2 vinken, 10 kippen, 1 zanglijster, 2 zwarte kraaien, 2 waterhoenen, 2 boomklevers, 1 groene specht en 1 blauwe reiger.
Dat aan het einde van de dag de genaamde Dirk Houbrechts zich begaf op de internetwebsite “http://tuinvogels.natuurpunt.be” om aldaar de dusdanig gesignaleerde vogelaantallen aan de nationale vogelautoriteiten aan te melden.
Dat de 3 eksters, 5 houtduiven, 7 huismussen, 2 koolmezen, 14 merels, 4 pimpelmezen, 1 roodborst, 2 vinken, 1 zanglijster, 2 zwarte kraaien, 2 waterhoenen, 2 boomklevers, 1 groene specht en 1 blauwe reiger, door het elektronische invulformulier dat op aangegeven website ter beschikking werd gesteld probleemloos konden worden ingegeven. Maar dat de 10 gesignaleerde kippen werden geweigerd.
Dat voornoemde kippen er wel degelijk zaten, zoals zou moeten blijken uit door genaamde Dirk Houbrechts ter beschikking gestelde en in bijlage opgenomen panoramische foto van zijn tuin. Daarop zouden – zo zegt klachtneerlegger – zelfs voor de niet geoefende vogelaar tenminste 7 van de in totaal 10 waargenomen kippen alsmede hun nagelnieuwe maar nog nauwelijks gebruikte kippenhok op zichtbaar zijn mits doorklikken naar de grotere versie.
Dat ook alternatieve schrijfwijzen als “kiekens”, “hanen”, “hennen”, “leghennen” e.d. door het vermelde elektronische aanmeldingsformulier in het geheel niet ingegeven konden worden.
Dat volgens de website Wikipedia en de laatste keer dat hij hun cloaca checkte nochtans duidelijk bleek dat kippen tot de ondersoort vogels behoren, en hij dus alle recht had deze in zijn vogeltelling op te nemen.
Dat hij dientengevolge klacht wenst neer te leggen tegen organisatie Natuurpunt vzw wegens schuldig verzuim bij het aanleggen van een elektronisch invulformulier in het algemeen en discriminatie tegen kippen in het bijzonder.
Dat het volgens genaamde Dirk Houbrechts wel al beter gaat nu hij zijn hart eens heeft kunnen luchten maar dat het toch erg is zekerst en alsmede dat het toch iets is met dat somber weer de laatste tijd.

Gedaan te Zottegem, 7 februari 2010.

Bijlage (1):

Blik uit het raam